Kaikki kokoelmat
Raportit
Raporttien tyypit
Raporttien tyypit

Raportteja muodostaessasi voit valita raportin tyypin. Se vaikuttaa käytännössä siihen, mihin tiedostomuotoon raportti luodaan.

Päivitetty yli viikko sitten

HTML-tyyppi

HTML-tyyppinen raportti on HTML-tiedosto, jonka voit avata nopeasti Internet-selaimella ja tulostaa, jos tarvitset raportista paperiversion. HTML-raportissa tiedot ovat ryhmitelty eri osioihin. Raportti sisältää useita laskelmia ja erittelyjä, jotka eivät ole saatavilla CSV-tyyppisessä raportissa.

HTML-raportti on hyvä valinta, jos haluat nähdä yhteenvedon joistakin tiedoista, kuten tietyn ajanjakson kokonaismyynnistä.

CSV-tyyppi

CSV-tyyppinen raportti on CSV-tiedosto. Voit avata ja muokata sen taulukkolaskentaohjelmissa, kuten MS Excel tai Google Sheets. CSV-raportti sisältää yksinkertaisen luettelon valituista tiedoista, esimerkiksi luettelon myydyistä tuotteista tai tilauksista.

Vastasiko tämä kysymykseesi?